www.krby-boucer.cz - nabídka krbů a kamen

CAMPINGAZ plynová kartuše C 206 GLS

Zcela unikátní produkt CAMPINGAZ plynová kartuše C 206 GLS od našeho předního výrobce CAMPING GAZ jednoduše pořídíte zde pořád výhodně! Momentálně v akci za 129 Kč.
EAN: 3138520268444
CAMPINGAZ plynová kartuše C 206 GLS
Popis produktu

CAMPINGAZ plynová kartuše C 206 GLS
Propichovací plynová kartuše k turistickým vařičům Campingaz s bezpečnostním ventilem Gas Lock podle nové Evropské normy EN 417:2012. Obsahuje 190 g směsi plynu propan/butan.

systém Gas Lock – zabraňuje úniku plynu při náhodném odpojení

UPOZORNĚNÍ:
Standardní věty o nebezpečnosti

H220 – Extrémně hořlavý plyn
H280 – Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřátí může explodovat

Doplňující informace

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení
P377: Hasení unikajícího plynu: Nehaste, pokud únik nelze bezpečně zastavit!
P381: V případě úniku odstraňte všechny zdroje možného zapálení
P410+P403: Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě

Další produkty značky CAMPING GAZ