www.krby-boucer.cz - nabídka krbů a kamen

Meva plynová kartuše 190g

Zajímavý produkt Meva plynová kartuše 190g od této skvělé značky MEVA máte možnost sehnat online ve výprodejové akci. Akční ceny od 37 Kč.
EAN: 8590584575510
Meva plynová kartuše 190g
Ověřit dostupnost
Značka: MEVA
37
Popis produktu

Meva plynová kartuše 190g
Meva KP02001 propichovací jednorázová kartuše plněná butanem, hmotnost 190 g.
Rozměry:

průměr 90 mm
výška 90 mm

UPOZORNĚNÍ:
Standardní věty o nebezpečnosti

H220 – Extrémně hořlavý plyn
H280 – Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřátí může explodovat

Doplňující informace

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení
P377: Hasení unikajícího plynu: Nehaste, pokud únik nelze bezpečně zastavit!
P381: V případě úniku odstraňte všechny zdroje možného zapálení
P410+P403: Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě