www.krby-boucer.cz - nabídka krbů a kamen

Meva plynová kartuše 230g

Hodně prodávaný výrobek Meva plynová kartuše 230g od značky se zárukou kvality MEVA jde pořídit u nás právě se slevou! K sehnání zrovna v akci za 129 Kč.
EAN: 5060006140167
Meva plynová kartuše 230g
Ověřit dostupnost
Značka: MEVA
129
Popis produktu

Meva plynová kartuše 230g
Meva KP02001 propichovací jednorázová kartuše plněná butanem, hmotnost 230 g.
UPOZORNĚNÍ:
Standardní věty o nebezpečnosti

H220 – Extrémně hořlavý plyn
H280 – Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřátí může explodovat

Doplňující informace

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení
P377: Hasení unikajícího plynu: Nehaste, pokud únik nelze bezpečně zastavit!
P381: V případě úniku odstraňte všechny zdroje možného zapálení
P410+P403: Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě