www.krby-boucer.cz - nabídka krbů a kamen

Meva plynová kartuše 450g

Kvalitní produkt Meva plynová kartuše 450g od dodavatele zboží MEVA jde koupit na našich stránkách nyní za výborné peníze! Teď za akční cenu 199 Kč.
EAN: 5060006140044
Meva plynová kartuše 450g
Ověřit dostupnost
Značka: MEVA
199
Popis produktu

Meva plynová kartuše 450g
Meva KP02001 propichovací jednorázová kartuše plněná butanem, hmotnost 450 g.
UPOZORNĚNÍ:
Standardní věty o nebezpečnosti

H220 – Extrémně hořlavý plyn
H280 – Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřátí může explodovat

Doplňující informace

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení
P377: Hasení unikajícího plynu: Nehaste, pokud únik nelze bezpečně zastavit!
P381: V případě úniku odstraňte všechny zdroje možného zapálení
P410+P403: Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě