www.krby-boucer.cz - nabídka krbů a kamen

PE-PO čistič grilů 500 ml

Tento levný výrobek PE-PO čistič grilů 500 ml od top výrobce SEVERO CHEMA jednoduše pořídíte na našich stránkách za výhodnou cenu. Akční ceny od 96 Kč.
EAN: 8595009210489
PE-PO čistič grilů 500 ml

Čistič grilů 500 ml (PE-PO)
PE-PO čistič grilů je vysoce účinný prostředek na čištění a odmašťování grilů a grilovacího příslušenství, krbových skel, pečicích a opékacích zařízení, trub, krbů a kamen. Šetrně odstraňuje mastnotu, připálené zbytky, usazeniny kouře a saze, prach a ostatní nečistoty. Použitím čističe nedochází k narušení povrchu kovových ani skleněných částí materiálů. Zamezte styku s těsněním dvířek kamen a trub.
Vůně citrusů

UPOZORNĚNÍ:
Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Doplňující informace:

EUH208 Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.