www.krby-boucer.cz - nabídka krbů a kamen

PE-PO čisticí poleno 1100 g

Tento exkluzivní produkt PE-PO čisticí poleno 1100 g od známé společnosti SEVERO CHEMA jednoduše můžete sehnat na našich stránkách nyní se slevou! Cena od 154 Kč.
EAN: 8595009210175
PE-PO čisticí poleno 1100 g
Popis produktu

Čistící poleno (kominík) 1100g (PE-PO)
PE-PO čisticí poleno je přípravek k odstraňování sazí z komínů a kouřovodů. Zlepšuje hospodárnost provozu kamen a kotlů a působí preventivně proti vzniku požárů způsobených vznícením sazí v kouřovodech. Čisticí poleno obsahuje minerální katalyzátory, které při hoření reagují se sazemi a zajišťují tak jejich odstranění.
Nikdy nepoužívejte pro elektrická, plynová nebo olejová kamna!

doporučené dávkování – 1 čisticí poleno každé 2 měsíce
certifikace FSC®
součástí výrobku je zdarma vzorek PE-PO dřevěného podpalovače 2v1

Obsah dřevin: Carpinus betulus L; Carpinus orientalis; Fagus sylvatica L subsp. Orientalis, Quercus cerris; Quercus frainetto; Quercus pubescens; Quercus rober
 
Čisticí poleno má certifikaci FSC® – výroba a distribuce splňují požadavky na trvale udržitelné hospodaření v lesích resp. jde o značku odpovědného lesnictví.

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

H272 Může zesílit požár; oxidant.

Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka

Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.