www.krby-boucer.cz - nabídka krbů a kamen

PE-PO jednorázový gril

Neodolatelný výrobek PE-PO jednorázový gril značky SEVERO CHEMA jednoduše seženete právě nyní téměř zdarma! Akční cena 125 Kč.
EAN: 8595009289294
PE-PO jednorázový gril
Popis produktu

Jednorázový gril (PE-PO)
PE-PO jednorázový gril je jednoduchou, praktickou a levnou variantou pro občasné grilování – piknik, dovolená, turistika…Palivem grilu jsou kvalitní grilovací brikety. Brikety jsou již napuštěné podpalovačem – zapálení je tedy jednoduché a není potřeba mít podpalovač samostatně.

jednoduché a rychlé použití
kompaktní balení
doba grilování 90-120 minut
bez nutnosti použít podpalovač

 
Obsah dřevin: 
Podpalovač má certifikaci FSC® – výroba a distribuce splňují požadavky na trvale udržitelné hospodaření v lesích resp. jde o značku odpovědného lesnictví.

Obsah dřevin: Carpinus betulus L; Carpinus orientalis; Fagus sylvatica L subsp. Orientalis, Quercus cerris; Quercus frainetto; Quercus pubescens; Quercus rober
 
Čisticí poleno má certifikaci FSC® – výroba a distribuce splňují požadavky na trvale udržitelné hospodaření v lesích resp. jde o značku odpovědného lesnictví.

UPOZORNĚNÍ:
Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu:

H304 Při použití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Seznam doplňkových standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu:

EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení, nebo popraskání kůže.